Điều hoà tủ cây DaiKin 29000BTU 1 chiều FVRN71BXV1V 1 Pha

27.100.000 

Điều hoà tủ cây DaiKin 29000BTU 1 chiều FVRN71BXV1V