Dàn Nóng Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 42000BTU 2 chiều SCM125ZM-S

48.400.000 

Dàn Nóng Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 42000BTU 2 chiều SCM125ZM-S