Dàn lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Heavy 20500BTU SRR60ZM-S

10.750.000 

Dàn lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Heavy 20500BTU SRR60ZM-S