Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK-SRC09CTR-S5 9000btu

6.950.000