Điều hòa Mitsubishi Heavy cassette 34000btu 1 chiều FDT100CSV-S5 điện 3 fa

(đánh giá) 0 đã bán

Điều hòa Mitsubishi Heavy cassette 34000btu 1 chiều cơ