Bình nóng lạnh Ariston ngang 30L Slim2 30RS

3.120.000 

Bình nóng lạnh Ariston ngang 30L Slim2 30RS