Điều hoà Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều SRK-SRC10YL-S5

11.000.000