Điều hoà Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều SRK-SRC10YL-S5

10.950.000