Điều hoà tủ đứng Sumikura 100000BTU 1 Chiều Cơ APF/APO-1000/CL-A

Điều hoà tủ đứng Sumikura 100000BTU 1 Chiều APF/APO-1000/CL-A