Dàn lạnh multi LG AMNQ24GSKA0 1 chiều

6.600.000 

Dàn lạnh multi LG AMNQ24GSKA0  treo tường