Điều hoà Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều SRK-SRC10YN-S5

9.200.000